zoneterapi

Er zoneterapi den rette behandlingsform for dig?

Er zoneterapi den rette behandlingsform for dig?

Det er ikke til at sige, om zoneterapi kan gøre en given forskel på dig, for det handler meget om dig som person på forskellige områder.

Kort fortalt handler zoneterapi om, at man mener, fødderne er inddelt i forskellige zoner, der relaterer sig til forskellige organer og kropsdele på resten af kroppen; så når man trykker på et givent sted på fødderne, manipulerer dem, masserer dem og skifter rundt mellem disse, så kan man påvirke kroppen.

Dette er en holistisk tankegang, der relaterer sig til, at man ser kroppen som en sammenhængende instans lidt på samme måde, som man mener, at sindet ikke kan adskilles fra kroppen, men her er der også en hårfin balance mellem såkaldt alternativ behandling og så påvist psykologi og psykoterapi, hvor man får medicin.

For zoneterapi er ikke noget, som alle læger vil anbefale, og man kan diskuttere, om det er en anerkendt behandlingsform eller ej, for hvis det virker for nogle, så ser man det som beviseligt, men ikke alle instanser af lægevidenskaben er overbevidst om den gavnlige effekt ved zoneterapi.

Dette klynger sig nok mest til opfattelsen af, hvordan den vestlige verden ser på påviseligheden ved helbredelse: Her skal man helst kunne lægge konkrete beviser og gentage forsøgene med samme resultat for at påvise en sammenhæng.

Men dette kan man ikke altid gøre med zoneterapi, og beviseligheden for effekten er stadig lavere, end hvis man går til for eksempel psykolog.

Dog er sammenligningen, at man kan sige, at hvis det virker, så kan det da være til at gribe fat i.

For man skal jo ikke indtage noget medicin på forsøgsstadiet med zoneterapi, så man har ikke så meget at tabe med at prøve det, og hvis det virker for en, hvorfor skal man så fornægte det?

Men det handler også om, at man går ind til det med et åbent sind.

Dette kan du forsøge dig med hos ferme staerkhelse.dk med zoneterapi i Thisted.