terapi

Find den rette form for terapi til dine behov

Find den rette form for terapi til dine behov

Hvis du går og slås med stress, angst eller andre hæmmende lidelser, som skaber smerter og spændinger i kroppen og udmatter dig på daglig basis, er det måske en god idé at opsøge en krop- og psykoterapeut.

Krops- og psykoterapi – hvad er det?

Måske kender du til begrebet psykoterapi. En psykoterapeut behandler, med udgangspunkt i samtale og dialog, eksistentielle kriser hos personer, som gennemlever svære livs perioder. Det kan for eksempel være i form af depressioner, angst eller stress, eventuelt som følge af at have levet under pres i lang tid uden at have haft mulighed for at udtrykke følelser som for eksempel sorg eller vrede.

Med psykoterapi hos en dygtig og kompetent terapeut er det også samtidig muligt at genskabe personens tro på sig selv, og dermed opbygge et højere selvværd eller bedre og stærkere selvtillid hos vedkommende. Endelig kan psykoterapi hjælpe dig med at slippe dine gamle, uhensigtsmæssige forestillinger om dig selv og din formåen, og dermed ruste dig til at møde verden med et nyt og mere positivt syn derpå.

Kropsterapi tager udgangspunkt i, at krop og psyke er stærkt forbundne entiteter. I en kropsterapeuts filosofi vil du ikke kunne adskille de to – det fysiske udtryk hænger uløseligt sammen med det mentale og det kognitive. En kropsterapeut arbejder med kroppens muskler, led og samlede bevæge apparat, for på den måde at løsne op for såvel fysiske som psykiske spændinger.

Hvis du går rundt med uforløste følelser, vil disse uvægerligt have lagret sig i kroppen, og så er det både krop og sind, der skal bearbejdes, hvis du skal slippe ud af de gamle vaner og forestillinger.

Hos Birgitte Jørgensen, som praktiserer psykoterapi og kropsterapi i Aalborg, vil du kunne få den perfekte hjælp til at komme videre efter en livskrise – fysisk såvel som mentalt. Læs mere på kroppsykoterapeut.dk